NOTÍCIES

Coaching amb Cavalls a Girona.

Aquest estiu dues empreses van iniciar un procés de coaching amb cavalls amb Arrandeterra, Dhara i Mendips Talent Development (empresa de recursos humans liderada per l’Eva Garcés, membre de l’equip de Dhara, psicòloga i coach amb una gran experiència professional en aquests camps).

cavalls coaching coaching amb cavalls a girona

Lidl i Ricardo Molina van ser les dues empreses que van apostar per gaudir d’un dia de coaching amb cavalls, amb la finalitat principal de cohesionar l’equip i millorar la seva comunicació.

Els objectius de Team Bulging:

Els objectius generals de la formació d’equips són augmentar la comprensió dels equips de la dinàmica de l’equip i millorar la forma en què l’equip treballa en conjunt. A diferència de treballar en grup, treball en equip incorpora la rendició de comptes de grup en lloc de la responsabilitat individual i els resultats en un producte de treball col · lectiu. [ 5 ] La formació d’equips fomenta el treball en equip per treballar en un projecte. Els avantatges d’aquest enfocament són: [ 6 ]

  • Major flexibilitat en les destreses i habilitats
  • Més productiu que els grups de treball amb mentalitat individu
  • Més beneficiós en temps de canvi organitzacional
  • Fomentar tant el desenvolupament individual i en equip i la millora
  • Se centra en els objectius del grup per realitzar les tasques més beneficiosos
  • Millora de la gamma d’objectius de formació d’equips, com ara la col · laboració, la comunicació i el pensament creatiu o flexible. [ 7 ]

Vegeu també [ modifica ]