fbpx

Intervenció Assistida amb Animals (IAA)

Què és la intervenció assistida amb animals?

Durant les relacions amb els animals entrem en un estat alterat de consciència en el qual la humilitat i la noblesa d’esperit formen part d’aquesta interacció, i per tant “desaprenem” les pautes de conducta d’enfrontament amb el món i comencem a tenir consciència de formar part del món natural.

Perquè el contacte amb la naturalesa ens fa reviure els sentiments més nobles i d’interacció amb el món, i ens fa comprendre que en som part íntegra.

Les IAA són intervencions dirigides cap a un objectiu específic com a part integral d’un procés de rehabilitació, mitjançant la interacció entre animal i pacient.

Aquestes activitats han de ser aplicades per un terapeuta professional dins de l’àmbit de la pràctica de la professió.

Aquest professional ha de fixar els objectius, guiar la interacció entre l’animal i el pacient, mesurar el progrés i avaluar tot el procés.

L’animal forma part de les sessions de teràpia i és a través d’aquesta interacció que el terapeuta obté informació sobre el pacient i idea activitats posteriors per obtenir resultats.

Els animals més utilitzats, i que són excel·lents coterapeutes, són els gossos, gats, cavalls, dofins, animals de granja, peixos, i fins i tot animals salvatges o exòtics. Cada un d’ells per les seves característiques poden ser utilitzats en diferents casos.

Els animals coterapeutes més emprats són:

Gossos: per tractar trastorns de comportament (especialment en els nens) com la dificultat per socialitzar-se, l’agressivitat excessiva, el rendiment escolar escàs o la poca confiança en un mateix. En casos de nens autistes, els ajuden a connectar amb la realitat exterior. Cavalls: perquè són animals de gran grandària, no són làbils afectivament parlant, són més aviat orgullosos, cabuts i cal arribar-hi més amb humilitat que amb altivesa, cal guanyar-se la seva confiança.

En quins casos són favorables les IAA?

-Malalts convalescents. -Casos de depressió. -Casos d’ansietat. -Reducció del nivell de violència. -Autisme. -Casos de marginació social. Processos de reinserció social. -Rehabilitació de toxicomanies. -Síndrome de Down. -Timidesa patològica. -Pacients que han patit accidents vasculars. -Paràlisis cerebral. -Malalties neurodegeneratives. -Alteracions de la parla i/o l’aprenentatge.

Efectes beneficiosos:

Físics: millorar les destreses motores, les habilitats amb una cadira de rodes, l’enfortiment dels músculs, disminuir la tensió arterial i la freqüència cardíaca, etc.Salut mental: incrementar la interacció verbal entre els membres d’un grup, augmentar l’atenció, reduir l’ansietat i/o el sentiment de solitud, millorar l’estat d’ànim i la memòria i incrementar l’autoestima. –Educatius: incrementar el vocabulari, aportar coneixement de conceptes com ara mida, color, forma, etc. –Emotius: augmentar el desig d’involucrar-se en una activitat de grup, desenvolupar la interacció entre les persones.