Tag Archives: dogs

WORKSHOP LEVEL 1 BASIC OBEDIENCE

LEVEL 1 BASIC OBEDIENCE Aimed at all those dogs and adults, ready to learn the technique with positive training and teach your dog basic obedience exercises. Work the following points could vary at the discretion of staff, according ... Continue reading

Posted in formation | Tagged , , , | Leave a comment

Skills Workshop canine LEVEL 2

HABILITATS CANINES 2 És un taller d’un dia, indicat per a persones i gossos que ja tenen adquirides les habilitats treballades al nivell 1, i volen fer exercicis de més dificultat i que requereixen un bon grau d’atenció i comunicació … Continue reading

Posted in formation | Tagged , , , | Leave a comment

Skills Workshop canine LEVEL 1

HABILITATS CANINES NIVELL 1 És un taller d’un dia, totalment pràctic, indicat per a tota persona amant dels gossos. No és necessari que tinguin coneixements previs, ni vostès ni el seu gos/gossa. Treballarem els següents punts, poguent variar, a criteri … Continue reading

Posted in formation | Tagged , , , , | Leave a comment