fbpx

SUMMER CAMPS: MOTOR-ANIMALS AND NATURE

COLÒNIES D’ESTIU 2011 La passada setmana del 18 al 22 de juliol, Arrandeterra i el motor club Peu a Baix, van col.laborar conjuntament per a dur a terme les primeres colònies d’estiu per a joves pilots que volen perfeccionar la seva tècnica de conducció...

HOW IT WORKS A herd of wild horses?

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO FAMILIAR ASISTIDO CON CABALLOS. La tendencia natural de los humanos, es agruparnos por familias y/o comunidades, buscando la seguridad, los cuidados y el amor que necesitamos para vivir. Los caballos en libertad, como animales gregarios que...

How is A GROUP OF HORSES WITH FREEDOM?

APRENENTATGE I CREIXEMENT FAMILIAR ASSISTIT AMB CAVALLS. La tendència natural dels humans, és a agrupar-nos per famílies i/o comunitats, buscant la seguretat, les cures i l’amor que necessitem per viure. Els cavalls en llibertat, com a animals gregaris que són,...