Centre

Arrandeterra, Coaching with horses, neix amb la finalitat d´aportar benestar a les persones i donar-los l´espai adient i sagrat per a la seva reflexió, creixement i aprenentatge personal. Arrandeterra significa fermesa, coherència, atreviment, connectar amb el nostre JO i el nostre entorn, presència, serenitat, equilibri i seguretat. Tot això es representa amb el dibuix de les quatre potes del cavall, que ho plasmen a la perfecció.

Filosofía?

La filosofia d’Arrandeterra parteix de l’evidència que el contacte amb la naturalesa ens relaxa, ens fa sorgir els sentiments més nobles de relació amb el món i ens recorda que en som part íntegra.

Els animals no humans són els únics capaços de viure el present al 100% .Aprenen de situacions viscudes en el passat per enfrontar-se amb més èxit a les circumstàncies del moment. No s’estanquen en temps irreals com són el passat i el futur. Solucionen conforme viuen.

Ens poden ensenyar, entre moltes altres actituds d’afrontament a la vida, a viure el moment, tal com ho fan ells, ja que l’única manera de relacionar-nos-hi amb èxit és evadint-nos del nostre cervell humà i posant-nos per uns instants a la seva pell, intentant pensar com l’animal que són.

This wonderful capacity is uniquely human and transferred to our social life can be a great exercise in humility, understanding and acceptance of life.

Els cavalls, per naturalesa, són uns grans educadors emocionals. Atès que la seva supervivència depèn d’estar alerta a les subtileses del seu entorn, capten el nostre nivell energètic, fins i tot estant a una gran distància.

El cavall funciona com un immens receptor i amplificador d’emocions i intencions. Per això, el seu feedback davant el nostre estat emocional és immediat. Això ens dóna una oportunitat única de veure quin comportament emocional tenim i trobar les eines necessàries per modificar-lo.

Our attitude to events that happen in our life determines the outcome of these events. Properly manage our emotions can have repercussions for our highly successful life.

Horses and other animals, if we look at them with eyes of curiosity, can teach us a way to live and coexist with the world very satisfactory.